SK PAINTBALL VARNSDORF

Barvířská 3083 Varnsdorf

Kalendář

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1979)
 

Ne (2013)
 

Návštěvnost stránek

Pravidla florbalu

Hrací plocha

Zde najdete veškeré prvidla které se týkají hrací plochy, značek na hrišti, branek, prostorů pro střídání, tresnou lavici a zapisovací stolek.

1.    HRACÍ PLOCHA

101  Rozměry hřiště

1.    Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF a příslušně označeny.

Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.

Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největší pak 44 m x 22 m.

102  Značky na hřišti

1.    Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.

2.    Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.

Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.

3.    Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.

Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.

Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

4.    Malé brankoviště s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště.

Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.

Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

5.    Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.

Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky vyznačující pozici brán musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.

6.    Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště.

Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.

103  Brány

1.    Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.

Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.

104  Prostory pro střídání

1.    Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Prostory pro střídání jsou označeny na obou stranách mantinelu. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.

105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1.    Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán.

106  Kontrola hřiště

1.    Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků.

Všechny nedostatky musí být zaznamenány. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy v řádném stavu během utkání. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny nebo zabezpečeny proti zranění.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře
 
email: skpaintballvarnsdorf@seznam.cz